Search    

Wat elke ouer moet weet.

 • Carpe diem open 7h00 en sluit stiptelik om 17h00. Sou u nie u kind betyds kan kom afhaal nie, verwag ons dat u ons voor die tyd skakel om ander reëlings te tref.
 • Kinders sal slegs afgegee word aan die persone soos deur u ingevul op inskrywings vorm.  Sou iemand anders u kind kom afhaal, moet ons skriftelik of telefonies deur u in kennis gestel word.
 • Fooie is vooruitbetaalbaar, slegs per elektroniese oorplasing of kontant - voor of nie later as die 2de van elke maand nie. ‘n boete sal gehef word op laat betalings.
 • Een vol kalendermaand kennis moet gegee word indien u kind ons skool sou verlaat. Sou die kind die skool aan die einde van die jaar verlaat moet kennis asb teen 31 Oktober gegee word.
 • Die skool sluit slegs vir Desember vakansie, gewoonlik vanaf ± 12de tot na die eeste week in Januarie.  U sal vroegtydig in kennis gestel word van die presiese datums.
 • Die skool is toe op publieke vakansie dae en waar ‘n publieke vakansie dag op ‘n Dinsdag of Donderdag val mag ons die Maandag of Vrydag ook toe wees. U sal vroegtydig in kennis gestel word van die presiese dae.
 • Enige medisyne moet in die register aangeteken word en aan juffrou oorhandig word.
 • Kleuter mag nie skool bywoon terwyl op antibiotika is nie.

Skoolfooie


Halfdag fooie vir 2015 is  R2 650.00 per maand en word tot en met Desember betaal. Fooie vir 2016 sal aan u gekommunikeer word in November 2015.
Voldag fooie vir 2015 is  R2800.00 per maand en word tot en met Desember betaal. Fooie vir 2016 sal aan u gekommunikeer word in November 2015.
Inskrywingsfooie van R400.00 moet jaarliks betaalbaar vir die registrasie van Kliniek vir kinderkinetika, B-sharp Beatles en Houtwerk.
Een maand se deposito betaalbaar vooruit ( indien nodig kan in 2 maande verdeel word).


Skoolfooie sluit die volgende in:
Kinderkinetika (weeklikse besoek, nie gedurende skoolvakansies nie) teken asb ook hul vrywaringsvorm.
B-Sharp Beatles- (weeklikse besoek nie gedurende skoolvakansies nie).
Houtwerk Gepetto s (Weeklikse besoek, nie gedurende skoolvakansies nie)
alle kuns aktiwiteite en bak en brou is in skool fooie ingesluit.


Wat u kind benodig die eerste dag: (jaarliks)

 • Tandeborsel en tandepaste wat by die skool gehou sal word. (2 elk)
 • Stel ekstra klere om in tas te bly.
 • Sonhoed en Sonblok.
 • A5 hardebandboek oorgetrek.
 • Foto van u kind wat onlangs geneem is.
 • Klein kombersie vir slapenstyd vir vol dag kinders en babas
 • (word huis toe gestuur om gewas te word).
 • 4 Rolletjies toiletpapier
 • 2 Bokse tissues
 • 1 Pakkie wetwipes
 • 500ml Detol / savlon

Alle bogenoemde items moet asb. duidelik gemerk word.


Let asseblief op die volgende:


geen speelgoed mag skool toe gebring word nie.
geen eetgoed of lekkers mag saam gebring word nie.
geen kinders wat siek is word by die skool toegelaat nie.
geen selfone
 

Back Back to top